Lô 19, đường Lý Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội

Hệ thống khí nén - Air Compressed System