Tầng 3, tòa nhà dịch vụ GreenHouse, Lô CT17 Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Cung cấp lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng:
1. Hệ thống khí nén
2. Hệ thống LPG, Nito, Hydro
3. Hệ thống điều hòa thông gió