Lô 19, đường Lý Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội

Lắp đặt phòng sạch class 100.000, type D (GMP), S=870 m2