Lô 19, đường Lý Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội

Air piping compressed system.