Lô 19, đường Lý Sơn, Quận Long Biên, Hà Nội

Lắp đặt hệ thống phòng sạch class 100.000, S=1000 m2